Πριν ξεκινήσετε

Καλώς ήρθατε στο WordPress! Για να ξεκινήσουμε, χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία για τη βάση δεδομένων. Θα ερωτηθείτε για τα εξής:

  1. Όνομα βάσης δεδομένων
  2. Χρήστης βάσης δεδομένων
  3. Συνθηματικό βάσης δεδομένων
  4. Φιλοξενητής βάσης δεδομένων
  5. Πρόθεμα πινάκων (αν θέλετε να έχετε πάνω από έναν ιστότοπο WordPress στην ίδια βάση δεδομένων).

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε ένα αρχείο wp-config.php. Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτή η αυτόματη δημιουργία του αρχείου δεν λειτουργεί, μην ανησυχείτε. Αυτό που κάνει είναι να συμπληρώνει τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων σε ένα αρχείο ρυθμίσεων. Μπορείτε επίσης απλά να ανοίξετε το wp-config-sample.php σε έναν επεξεργαστή κειμένου, να συμπληρώσετε τις πληροφορίες σας και να το αποθηκεύσετε ως wp-config.php. Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια; Την έχουμε.

Κατά πάσα πιθανότητα τα στοιχεία αυτά σας έχουν δοθεί από τον φιλοξενητή σας. Αν δεν τα γνωρίζετε, επικοινωνήστε με τον φιλοξενητή σας για να συνεχίσετε. Αν είστε έτοιμοι…

Πάμε!